เราพร้อมบริการลูกค้าทุกท่านเพื่อให้ท่านได้มีอุปกรณ์ดีๆใช้ทำงานทั้งในยามปกติและยามวิกฤต COVID-19 เราคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานเป็นอันดับแรก และเราทำตามคำสั่งระเบียบปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด "เราจะผ่านไปด้วยกัน"

ค้นหา
สินค้าตามประเภท
  เมนู ...ปิด

  RSS

  แสดงบทความเกี่ยวกับ touch screen

  ลักษณะของ Touch screen แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร
  ความคิดเห็น (0) ลักษณะของ Touch screen แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร

  ลักษณะของ Touch screen แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร

  โซลูชั่นส่วนใหญ่ที่อาศัยอินเตอร์เฟซเป็นการสัมผัสแทนการใช้ Keyboard และ Mouse นั้นจะใช้ Touch Screen เป็นอุปกรณ์สำคัญเป็นส่วนประกอบหลักๆ ได้แก่ส่วนของเซ็นเซอร์ที่ตรวจการสัมผัส ของแผงควบคุมที่ทำหน้าที่รับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ มาประมวลผลเป็น...

  เทคโนโลยีของ Touch Screen แบบ Resistive กับ Capacitive
  ความคิดเห็น (0) เทคโนโลยีของ Touch Screen แบบ Resistive กับ Capacitive
  โซลูชั่นส่วนใหญ่ที่อาศัยอินเตอร์เฟซเป็นการสัมผัสแทนการใช้ Keyboard และ Mouse นั้นจะใช้ Touch Screen เป็นอุปกรณ์สำคัญเป็นส่วนประกอบหลักๆ ได้แก่ส่วนของ เซ็นเซอร์ที่ตรวจการสัมผัสของแผงควบคุมที่ทำหน้าที่รับสัญญาณจากเซ็นเซอร์มาประมวลผลเป็นพิกัดสัมผัสสุดท้ายคือส่วนของ Software, Driver ซึ่งเป็นตัวเชื่อมกับ OS ทำให้ Touch Screen เป็นเสมือนอุปกรณ์อย่าง Mouse ดังนั้น Application ต่างๆ ที่พัฒนาโดนใช้ Mouse เป็นอินเตอร์เฟส (ส่วนใหญ่) ก็สามารถนำไปใช้กับ Touch Screen ได้ทันที อย่างไรก็ตามในการเลือก Touch Screen ที่เหมาะสมนั้นขึ้นกับหลายปัจจัยและปัจจัยหนึ่งที่ต้องทราบคือ เรื่องเทคโนโลยีของ Touch Screen แบบต่างๆ พร้อมทั้งจุดแข็งและ จุดอ่อนของเทคโนโลยี