เราพร้อมบริการลูกค้าทุกท่านเพื่อให้ท่านได้มีอุปกรณ์ดีๆใช้ทำงานทั้งในยามปกติและยามวิกฤต COVID-19 เราคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานเป็นอันดับแรก และเราทำตามคำสั่งระเบียบปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด "เราจะผ่านไปด้วยกัน"

ค้นหา
สินค้าตามประเภท
  เมนู ...ปิด

  RSS

  บล็อกโพสต์ของ '2019' 'กรกฎาคม'

  ความคิดเห็น (0) มารู้จักกับ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบหัวเข็ม ดอตแมทริกซ์ (Dot Matrix Printer)
  เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบหัวเข็ม ดอตแมทริกซ์ เป็นเครื่องพิมพ์ที่นิยมใช้งานมาก เนื่องจากราคาและคุณภาพการพิมพ์อยู่ในระดับที่เหมาะสม การทำงาน ของเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ใช้หลักการสร้างจุด ลงบน กระดาษโดยตรง หัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ มีลักษณะเป็นหัวเข็ม เมื่อต้องการ พิมพ์สิ่งใดลงบนกระดาษ หัวเข็มที่อยู่ในตำแหน่งที่ประกอบกันเป็น ข้อมูลดังกล่าวจะยื่นลำหน้าหัวเข็ม เพื่อไปกระแทกผ่านผ้าหมึก ลงบนกระดาษ ก็จะทำให้เกิดจุดขึ้น การพิมพ์แบบนี้จะมีเสียงดัง พอสมควร ความคมชัดของข้อมูลบน กระดาษขึ้นอยู่กับจำนวนจุด ถ้าจำนวนจุดยิ่งมากข้อมูลที่พิมพ์ลงบนกระดาษก็ยิ่งคมชัดมากขึ้น ความเร็ว ของเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์อยู่ระหว่าง 180 ถึง 350 ตัวอักษรต่อวินาที หรือประมาณ 1 ถึง 3 หน้าต่อนาที ในปัจจุบันส่วนใหญ่ นิยมใช้กันมี 3 แบบ เครื่องพิมพ์แบบ 9 เข็ม เครื่องพิมพ์แบบ 24 เข็ม เครื่องพิมพ์แบบ 32 เข็ม
  ระบบของการพิมพ์ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ความคิดเห็น (0) ระบบของการพิมพ์ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด คือ เครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์บาร์โค้ด โดยลักษณะการทำงานของเครื่องพิมพ์ ใช้ความร้อนในการพิมพ์บาร์โค้ดลงบนสื่อต่างๆ ที่ทำขึ้นมาสำหรับใช้งานกับตัวเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดโดยเฉพาะ ซึ่งเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดทั่วไป จะมีความละเอียดของหัวพิมพ์น้อยกว่าเครื่องพิมพ์ทั่วไป คือมีความละเอียดของหัวพิมพ์อยู่ระหว่าง 200 - 600 Dpi และพิมพ์ได้เพียง 1 สีเท่านั้น (Monotone) แต่เนื่องจากเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด มีความเร็วในการพิมพ์สูง และสามารถพิมพ์บาร์โค้ดออกได้อย่างชัดเจน และเหมาะสมกับการพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับติดลงวัตถุ หรือสินค้า จึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
  ความคิดเห็น (0) POINDUS VariPOS 240 ระบบ POS All In One
  VariPOS 240 POS สำหรับแอพพลิเคชั่นและโปรแกรมขายหน้าร้าน ด้วยโปรเซสเซอร์ Intel และการออกแบบที่ง่ายต่อการบำรุงรักษาที่ง่ายหรืออัพเกรดในอนาคตของคุณ การออกแบบที่ได้รับรางวัล Reddot ของ VariPOS 210P VariPOS 2 ซีรีส์ นำเสนอสุนทรียภาพใหม่ให้กับเครื่อง POS ที่เหมาะสมกับร้านของคุณ