เราพร้อมบริการลูกค้าทุกท่านเพื่อให้ท่านได้มีอุปกรณ์ดีๆใช้ทำงานทั้งในยามปกติและยามวิกฤต COVID-19 เราคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานเป็นอันดับแรก และเราทำตามคำสั่งระเบียบปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด "เราจะผ่านไปด้วยกัน"

ค้นหา
สินค้าตามประเภท
  เมนู ...ปิด

  RSS

  บล็อกโพสต์ของ '2019' 'พฤษภาคม'

  ประเภทของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Printer)
  ความคิดเห็น (0) ประเภทของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Printer)
  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด คือ เครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์บาร์โค้ด โดยลักษณะการทำงานของเครื่องพิมพ์ ใช้ความร้อนในการพิมพ์บาร์โค้ดลงบนสื่อต่างๆ ที่ทำขึ้นมาสำหรับใช้งานกับตัวเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดโดยเฉพาะ ซึ่งเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดทั่วไป จะมีความละเอียดของหัวพิมพ์น้อยกว่าเครื่องพิมพ์ทั่วไป คือมีความละเอียดของหัวพิมพ์อยู่ระหว่าง 200 - 600 Dpi และพิมพ์ได้เพียง 1 สีเท่านั้น (Monotone) แต่เนื่องจากเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด มีความเร็วในการพิมพ์สูง และสามารถพิมพ์บาร์โค้ดออกได้อย่างชัดเจน และเหมาะสมกับการพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับติดลงวัตถุ หรือสินค้า จึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
  ประเภทของเครื่องพิมพ์แบบพกพา (Mobile Printer)
  ความคิดเห็น (0) ประเภทของเครื่องพิมพ์แบบพกพา (Mobile Printer)
  เครื่องพิมพ์แบบพกพา (Mobile Printer) คือ เครื่องพิมพ์ขนาดเล็กสามารถพกพาได้ มีหน่วยความจำ หน่วยประมวลผล เล็กน้อย ทำหน้าที่รับข้อมูลแล้วทำการสั่งพิมพ์สื่อแบบความร้อน Mobile Printer ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อพิมพ์ผ่านเครือข่ายไร้สาย โดยส่วนใหญ่การสั่งพิมพ์บน Mobile Printer จะต้องใช้งานภาษาที่ตัวเครื่องเข้าใจ ส่วนใหญ่จะต้องเป็นภาษาเฉพาะของตัวเครื่องพิมพ์แบบพกพาของรุ่นนั้นๆ
  ประเภทของเครื่องพิมพ์บัตร (ID Card Printer)
  ความคิดเห็น (0) ประเภทของเครื่องพิมพ์บัตร (ID Card Printer)
  เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก ( ID Card Printer )คือ เครื่องพิมพ์ที่ใช้สำหรับพิมพ์บนบัตร PVC โดยเฉพาะ โดยใช้ความร้อนละลายหมึกเพื่อพิมพ์บนลงบัตรเครื่องพิมพ์บัตรที่ใช้งานทั่วไป มีความละเอียดของหัวพิมพ์ 300 dpi ประเภทของเครื่องพิมพ์แบ่งตามลักษณะการพิมพ์ 2 ประเภท 1. Direct Thermal (พิมพ์ลงบัตรโดยตรง) เป็นลักษณะการพิมพ์โดยใช้หัวความร้อนละลายหมึก(Ribbon) ลงบนบัตรโดยตรง โดยการพิมพ์ลักษณะดังกล่าวไม่ควรให้สีค่อนข้างเข้ม และบัตร PVC ต้องสะอาด และเรียบเนียนทั้งใบ 2. Retransfer Film (พิมพ์ผ่านฟิล์ม) เป็นลักษณะการพิมพ์โดยใช้หัวความร้อนละลายหมึก(Ribbon) ลงบนฟิล์ม และให้ความร้อนรีดข้อมูลจากฟิล์มลงบนบัตรอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการพิมพ์ลักษณะดังกล่าวจะได้ข้อมูลบนบัตรที่ละเอียด และสวยงามกว่าการพิมพ์ลงบัตรโดยตรง โดยเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก แบบ Retransfer Film รับประกันในส่วนหัวพิมพ์ตลอดอายุการใช้งาน เนื่องจากวิธีการพิมพ์ดังกล่าวหัวพิมพ์ไม่สัมผัสกับบัตรพลาสติกโดยตรงแต่จะมีข้อเสียเนื่องจากตัวเครื่องหมึกและฟิล์มจะมีราคาแพง
  ซอฟต์แวร์ออกแบบบาร์โค้ด BarTender 2019
  ความคิดเห็น (0) ซอฟต์แวร์ออกแบบบาร์โค้ด BarTender 2019

  Technical Specs & Compatibility

  BarTender 2019

  System requirements and compatibility

  OPERATING SYSTEM
  • Windows 10, 8.1, 8, and 7
  • Windows Server 2019, 2016, 2012 and 2012 R2, 2008 and 2008 R2.
  • Includes all 32-bit and 64-bit (x64) editions.

  HARD DIS...