เราพร้อมบริการลูกค้าทุกท่านเพื่อให้ท่านได้มีอุปกรณ์ดีๆใช้ทำงานทั้งในยามปกติและยามวิกฤต COVID-19 เราคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานเป็นอันดับแรก และเราทำตามคำสั่งระเบียบปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด "เราจะผ่านไปด้วยกัน"

ค้นหา
สินค้าตามประเภท
  เมนู ...ปิด

  RSS

  บล็อกโพสต์ของ '2019' 'มีนาคม'

  การเลือก การใช้งาน เครื่องสำรองไฟ ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์
  ความคิดเห็น (0) การเลือก การใช้งาน เครื่องสำรองไฟ ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์
  ปัจจุบันมีผู้เข้าใจว่า การเลือกซื้อ UPS นั้น พิจารณาเพียงขนาด (VA), ระยะเวลาสำรองไฟ (Backup Time) และราคา ก็น่าจะครบถ้วนแล้ว แต่ในความเป็นจริง ยังมีปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณาประกอบการเลือกซื้อ UPS อีกหลายข้อ เนื่องจาก UPS ในตลาด IT ของประเทศไทยตอนนี้ มีหลากหลายยี่ห้อ และแต่ละยี่ห้อก็มีหลายรุ่นด้วยเช่นเดียวกัน ยังมีทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้า นอกจากนี้ยังมีการผลิตสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้ผู้ซื้อมีทางเลือกมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็สามารถสร้างความยุ่งยากในการตัดสินใจเลือกซื้ออยู่ไม่น้อย เพราะ UPS แต่ละยี่ห้อต่างก็ระบุ Specification หรือคุณสมบัติต่างๆ ที่ไม่ค่อยแตกต่างกัน ทั้งในเรื่อง ขนาด (VA), ระยะเวลาสำรองไฟ (Backup Time) หรือแม้แต่ราคาก็เช่นเดียวกัน คุณจะไม่ยุ่งยากลำบากใจในการเลือกซื้อ UPS อีกต่อไป หลังจากได้อ่านบทความนี้ (ขอแนะนำว่า ผู้อ่านควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยีของ UPS เสียก่อน เพื่อให้เข้าใจรายละเอียดอันเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกซื้อ UPS ได้ง่ายขึ้น)
  มารู้จักกับ NFC (Near Field Communication) เทคโนโลยีสารพัดประโยชน์
  ความคิดเห็น (0) มารู้จักกับ NFC (Near Field Communication) เทคโนโลยีสารพัดประโยชน์

  Near Field Communication (NFC) คือเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้น ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Sony และ NXP โดยใช้คลื่นวิทยุความถี่ 13.56 MHz เพื่อให้อุปกรณ์จำพวกโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพาประเภทอื่นๆสามารถสื่อสารระหว่างกันได้ง่ายขึ้น เพียงแต่นำอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องมาวางชิดกันหรือแตะกันเท่านั้น เพื่อที่ทำการส...

  มารู้จักกับ RFID (อาร์เอฟไอดี) เทคโนโลยีสารพัดประโยชน์
  ความคิดเห็น (0) มารู้จักกับ RFID (อาร์เอฟไอดี) เทคโนโลยีสารพัดประโยชน์
  ในระบบ RFID จะมีองค์ประกอบหลักๆ ด้วยกัน 3 ส่วน คือ 1. ป้าย (Tag, Transponder (แท็ก,ทรานสปอนเดอร์) ) 2. เครื่องอ่านป้าย (Reader, Interrogator (รีดเดอร์,อินเทอร์โรเกเตอร์)) 3. ฮาร์ดแวร์ หรือ ระบบที่ใช้ประมวลผล
  กระดาษใบเสร็จความร้อน กระดาษใบเสร็จเคมีและกระดาษปอนด์ ต่างกันอย่างไร
  ความคิดเห็น (0) กระดาษใบเสร็จความร้อน กระดาษใบเสร็จเคมีและกระดาษปอนด์ ต่างกันอย่างไร
  กระดาษความร้อน ( Thermal Paper ) เป็นเนื้อกระดาษใบเสร็จแบบความร้อนที่ไม่ต้องใช้ตัวกลาง(หมึก)ในการพิมพ์ กระดาษใบเสร็จเคมี, กระดาษปอนด์ เป็นชนิดกระดาษที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ประเภท Dot Matrix คือเนื้อกระดาษจะเป็นกระดาษแบบธรรมดา ตัวเครื่องพิมพ์จึงจำเป็นต้องมีผ้าหมึก หรือริบบอน เป็นตัวกลางในการพิมพ์ และใช้หัวพิมพ์ซึ่งเป็นลักษณะแบบหัวเข็มจุดหมึกลงบนกระดาษ