ค้นหา
สินค้าตามประเภท
  เมนู ...ปิด

  RSS

  บทความ

  เครื่องอ่านบาร์โค้ด คืออุปกรณ์อะไร ?
  ความคิดเห็น (0) เครื่องอ่านบาร์โค้ด คืออุปกรณ์อะไร ?
  ปัจจุบันนี้การใช้งาน Scanner นั้นมีความต้องการใช้งานที่มากและหลากหลายขึ้น ไม่ว่าธุรกิจแบบไหน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ก็มีส่วนงานที่ต้องใช้งานแกนเนอร์ในการทำงานอยู่ด้วย ดังนั้นถ้าเรารู้จักสแกนเนอร์อย่างดี เราก็สามารถเลือกซื้อสแกนเนอร์ที่เหมาะกับการทำงานและองค์กรของเราได้อย่างดี
  ประเภทของเครื่องพิมพ์
  ความคิดเห็น (0) ประเภทของเครื่องพิมพ์
  เครื่องพิมพ์สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท

  1. เครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printers)
  •  เครื่องพิมพ์แบบจุด (dot-matrix prints) เครื่องพิมพ์แบบจุดจะมีจำนวนหัวเข็มที่แตกต่างออกไป
   • ราคาไม่สูง
   • คุณภาพของงานพิมพ์ไม่ละเอียดมากนัก
   • เสียงกระทบของหัวเข็มที่ค่อนข้างดัง
   • นิยมใช้กับงานที่มีการพิมพ์แบบสำเนา เช่...
  เครื่องพิมพ์บัตรแต่ละรุ่น แตกต่างกันอย่างไร
  ความคิดเห็น (0) เครื่องพิมพ์บัตรแต่ละรุ่น แตกต่างกันอย่างไร
  เครื่องพิมพ์บัตรแต่ละรุ่น แตกต่างกันอย่างไร ไปดูกัน
  สติ๊กเกอร์ Thermal Transfer กับ Direct Thermal ต่างกันอย่างไร
  ความคิดเห็น (0) สติ๊กเกอร์ Thermal Transfer กับ Direct Thermal ต่างกันอย่างไร

  สติ๊กเกอร์แบบ Thermal Transfer คือเมื่อความร้อนจากหัวพิมพ์ถ่ายโอนไปยังริบบอน วัสดุหรือหมึกบนริบบอนจะย้ายไปติดยังสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Barcode label) การพิมพ์แบบโอนถ่ายความร้อนผ่านผ้าหมึกยังลดแรงเสียดทานของหัวพิมพ์กับสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด เนื่องจากหัวพิมพ์ไม่ต้องสัมผัสกับเนื้อสติ๊กเกอร์โดยตรงจึงช่วยยืดอาย...

  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด แบบ พิมพ์โดยใช้ความร้อน กับ พิมพ์โดยใช้หมึก แตกต่างกันยังไง?
  ความคิดเห็น (0) เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด แบบ พิมพ์โดยใช้ความร้อน กับ พิมพ์โดยใช้หมึก แตกต่างกันยังไง?

  Barcode printer สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท

  1. Direct Thermal   เป็นเครื่องพิมพ์ที่ไม่ต้องใช้ตัวกลางในการพิมพ์
  2. Thermal Transfer เป็นเครื่องพิมพ์ที่ต้องใช้ตัวกลาง (Ribbon)ในการพิมพ์

  เทคโนโลยีทั้งสองแบบจะใช้หัวพิมพ์ชนิด Flat-Head ซึ่งจะมีแหล่งกำเนิดความร้อนบริเวณปลายของหัวพิมพ์ และโดยทั่วไปหัวพิ...

  3 ประเภท หมึกริบบอน กับความแตกต่างที่ควรรู้!
  ความคิดเห็น (0) 3 ประเภท หมึกริบบอน กับความแตกต่างที่ควรรู้!
  ริบบอนบาร์โค้ด (Ribbon Barcode)หรือหมึกพิมพ์บาร์โค้ด ใช้กับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Printer) ได้ทุกรุ่น ทุกขนาด แต่ในการพิมพ์ฉลากติดสินค้าที่มีบาร์โค้ดนั้น นอกจากจะเลือกเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแล้ว ในการเลือกหมึกพิมพ์ หรือริบบอน นั้นก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะคุณสมบัติของริบบอนแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน ควรเลือกใช้ตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและความพอใจของลูกค้า